Forretningsbetingelser

Michelle Garnier
Højenhald 14, 2th.
DK- 2700 Brønshøj

tlf. 28731436
http://michellegarnier.dk
michelle@michellegarnier.dk

DK-32996728

Ansvarlig for hjemmesiden: Michelle Garnier
Ansvarlig for shoppen: Michelle Garnier

Vilkår for brug af hjemmesiden

Din benyttelse af hjemmesiden http://michellegarnier.dk er underlagt nedenstående vilkår.

Persondatabeskyttelse

Se under “nyhedsbrevet”

Har du sendt mails til mig, vil jeg bibeholde dem i 1 år, hvor de der efter bliver slettet. Jeg videresender ingen mails eller anden korrespondance.

Jeg lægger ingen data på hjemmeside uden din tilladelse og du kan til en hver tid trække den tilbage, hvor jeg derefter vil slette dem fra hjemmesiden.

Ophavsret

Alt materiale, som er lagt på hjemmesiden, er beskyttet af den til enhver tid gældende lov om ophavsret. Det betyder bl.a., at al gengivelse af materiale eller dele deraf er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra Michelle Garnier.

Materiale fra hjemmesiden må kun benyttes til private formål. Al anden brug som for eksempel kopiering, mangfoldiggørelse, overdragelse, salg, overførsel eller kommerciel udnyttelse af materiale kræver Michelle Garniers forudgående skriftlige tilladelse.

Rettigheder til varemærker og materiale på denne hjemmeside

Michelle Garnier og hendes samarbejdspartnere forbeholder sig alle rettigheder til varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og andet retsbeskyttet indhold på hjemmesiden.

Materiale må alene downloades til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden forudgående samtykke med Michelle Garnier kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder.

Forespørgsler vedrørende brug af tekst kan rettes til michelle@michellegarnier.dk

Michelle Garnier forbeholder sig ret til at tage retslige skridt mod brugere, der krænker immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger hjemmesiden.

Indkøb via hjemmesiden (varer)

Handelsbetingelser

Betaling

Det er muligt at betale via netbank eller via mobilpay.

Levering og leveringstid

Varer sendes så hurtigst som muligt. Leveringens tid er afhængig af DAO, som sender varen til kunden. Levering af filer til download sker dog umiddelbart efter betalingen.

Bestillinger modtages med forbehold for, at varen findes på lageret eller kan skaffes fra leverandør, og der tages forbehold for leveringsvanskeligheder.

Leveringsomkostninger

De fleste varer betales inkl. leveringsomkostninger I Danmark. For andre lægges dem onveni.

Ved levering til Grønland, Færøerne og øvrige udland opkræves fragtomkostningeer for alle varer.

Varerne kan også hentes på adressen hos Michelle Garnier Højenhald 14, 2 th. dk2700 Brønshøj efter aftale.

Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde en bestilling hos Michelle Garnier, såfremt Michelle Garnier har modtaget underretning herom senest 14 dage efter, at du har modtaget den pågældende bestilling. En betingelse er dog, at den leverede vare er ubrugt og salgbar. Eventuelle returomkostninger skal du betale, ligesom du også har ansvaret for varen under returforsendelsen. Pak derfor varen godt ind, så den ikke bliver beskadiget under forsendelsen, og mærk pakken ”Retur”.

Fortrydelsesret kan ikke gøres gældende ved køb af lydoptagelser som lydfil, der transmitteres via internettet samt AV-materiale og elektroniske udgivelser, hvor original indpakningen er brudt.

Fortrydelsesret kan ikke gøres gældende ved køb af Bachs blandinger, som er særligt lavet til dyret. Disse kan ikke sælges videre.

Reklamation

Er varen beskadiget, eller er der fejl på varen ved modtagelsen, kan du reklamere. Du har 2 års reklamationsret i overensstemmelse med købeloven.

Varer der returneres med reklamation kan leveres til os uden omkostninger, medmindre det ved den efterfølgende besigtigelse viser sig, at varen ikke lider af mangler, idet vi da forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr svarende til forsendelsesomkostningerne. Vi leverer en ny vare hurtigst muligt, såfremt varen er på lager, og såfremt der er tale om mangler ved den oprindelige vare.

Returnering eller reklamation til adressen: Michelle Garnier Højenhald 14, 2th. dk-2700 Brønshøj

Ansvar

Som forbruger er du beskyttet af den gældende lovgivning ifølge Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Michelle Garnier kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der er omfattet af dansk lovgivning.

Michelle Garnier er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader og andet indirekte tab.

Køb af ydelser

Alle aftaler (konsultationer) er bindende, men kan dog aflyses fra begge sider uden betaling.

Betaling

Du betaler via mobilpay eller netbank efter at konsultationen er afsluttet. Alle ydelser og køb bogføres løbende og du kan til en hver tid få en faktura.

Mht. kurser og workshops skal disse betales inden de finder sted.

Aflysning af kurser, workshops og foredrag

Er jeg arrangør af disse, kan du altid få beløbet refunderet eller kan du bytte til en anden vare, såsom en workshop, konsultation til den samme pris.

Er du arrangører og har hyret mig som foredragsholder eller underviser, gælder andre regler.

Onlinekurser, workshops mm. købes til individuelt brug.

Ansvar

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar direkt eller indirekt som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven bedst muligt.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater.

Ophavsret

Når du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre.